Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

 Jak posługiwać się multimetrem cyfrowym

To urządzenie jest najpopularniejszym miernikiem w instalacjach elektrycznych. Pozwala on na szybkie sprawdzenie podstawowych parametrów pracy instalacji. Są to między innymi napięcie, natężenie prądu stałego oraz sinusoidalnego, rezystancja, pojemność, temperatura, test diody, pomiar tranzystora czy częstotliwość. Oczywiście nie wszystkie mierniki mają takie funkcje dostępne, dlatego właśnie od dokładności pomiaru zależy ich cena.

Podstawowe parametry

Rozdzielczość jest parametrem, który określa czułość przyrządu, czyli minimalną zmianę parametru przy której miernik zareaguje.

Błąd pomiaru określa z jaką dokładnością będzie mierzył nasz miernik. Podawany jest on najczęściej w procentach wartości mierzonej + liczba cyfr lub %wartości mierzonej + %zakresu pomiarowego. Błąd pomiaru jest podawany dla ściśle określonych warunków pracy (czyli temperatura i wilgotność). Jeżeli warunki się zmienią, pomiary również mogą się różnić.

Mierniki zazwyczaj mają od trzech do czterech gniazd pomiarowych, są to przede wszystkim:

COM – jest to punkt wspólny (masa) dla wszystkich rodzajów pomiarów. Do tego gniazda podłączamy czarny przewód pomiarowy.

VΩmA - jest to gniazdu pomiaru napięcia, rezystancji albo małych prądów. Występuje ono w miernikach trzygniazdowych. Jeżeli jednak nasz model ma cztery gniazda, to zwykle te jest oznaczone jako VΩHz lub VΩC. Wtedy zamiast do pomiaru małych prądów służy do pomiaru częstotliwości oraz pojemności.

MA – jest to gniazdo do pomiaru małych prądów.

A, 5A, 10A itd. - jest to natomiast gniazdo do pomiaru dużych prądów.

Do tych wszystkich trzech gniazd podłączamy czerwony przewód.

Przepisy ogólne wykonywania pomiarów

Pełna zgodność z standardami bezpieczeństwa będzie gwarantowana tylko, jeśli używane będą dołączone przewody pomiarowe. Jeżeli je uszkodzimy to powinniśmy zaopatrzyć się w ten sam model lub w przewody o takich samych parametrach elektrycznych. Nie możemy używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. Nie powinniśmy dotykać ich końcówek oraz gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Powinniśmy również unikać robienia pomiaru mokrymi rękoma oraz w miejscach o bardzo dużej wilgotności. Jeżeli nie zastosujemy się do tych zaleceń grozić nam będzie porażenie prądem.

Nie możemy również przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych, które są podane dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie znamy skali mierzonej wielkości elektrycznej należy wybrać najwyższy zakres do pomiaru. Warto również pamiętać o tym, że w gniazdach pomiarowych miernika nie mogą znajdować się żadne elementy elektroniczne, gdy mierzymy sondami napięcie. Przed samym pomiarem tranzystora musimy upewnić się, że odłączyliśmy sondy pomiarowe od innego mierzonego obwodu. Natomiast przed pomiarem rezystancji należy rozładować pojemności i odłączyć wszystkie źródła zasilania. Tu znajdują się świetny profesjonaliści od rejestracji PSE oraz instalacji przemysłowych http://powersolutions.com.pl/instalacje-elektryczne-sn-nn/

Pomiar natężenia prądu

Tak naprawdę wielkość natężenia prądu w dużej mierze zależy od rezystancji obciążenia. Powinno się więc pomiar prowadzić przy podłączonym szeregowo odbiorniku energii. Wyjątek stanowić będą instalacje fotowoltaiczne, gdzie przez brak obciążenia możemy zmierzyć wielkość prądu zwarcia wytwarzanego przez oświetlane panele. Jeśli jednak nie znamy wielkości przepływu prądu powinniśmy zacząć od zakresu maksymalnego, a następnie stopniowo zmniejszać zakres. Warto więc sprawdzić, czy nasz miernik ma możliwość pomiaru wielkości natężenia prądu przemiennego AC.