Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Informujemy, że dodatkowy nabór (składanie dokumentów) kandydatów na ławników w Urzędzie Miasta Zielona Góra odbywa się w dniach 24 sierpnia- 23 września  2020 r.
 
 
 
 
 
Kandydatów na ławników sądowych można zgłaszać w Biurze Obsługi Interesanta -na stanowisku Informacji ogólnej - parter, w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 września  2020 r

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 16 czerwca 2020 r. Rada Miasta Zielona Góra wybierze dodatkowo 20 ławników do Sądu Okręgowego oraz 11 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego.

 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów dostępne:

 

- Biuro Obsługi Interesanta tel. +48 68 4564 833

- Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/271/Lawnicy_sadowi/