Pierwsi zielonogórzanie już mogą starać się o działki. Wnioski o dzierżawę ogródków na Srebrnej Polanie będzie można składać od poniedziałku.
 
 
 
 
 
Wniosek o dzierżawę należy wrzucić do urny w holu urzędu miasta, ul. Podgórna 22. Wzór wniosku będzie można pobrać ze stronie internetowej urzędu: www.zielona-gora.pl lub w urzędzie (będą wyłożone obok urny). 
 
Weryfikacja wniosków potrwa około tygodnia. W przypadku większej ilości chętnych niż jest działek, zostanie przeprowadzone losowanie.
Srebrna Polana położona jest pomiędzy Chynowem a Łężycą. Teren ok. 25 hektarów gruntu będziemy zagospodarowywać sukcesywnie. Wytyczyliśmy 120 działek, które możemy już udostępnić mieszkańcom. 
Terenem będzie się zajmować Zakład Gospodarki Komunalnej, który utworzy tu Miejski Obszar Rekreacyjny „Srebrna Polana”. Zainteresowani będą mogli wydzierżawić działkę na trzy lata.
 
Przyszły dzierżawca musi spełnić następujące warunki:
- musi mieszkać na stałe w Zielonej Górze,
- ani on, ani współmałżonek/partner nie posiada na własność, w użytkowaniu, dzierżawie lub innej formie władania nieruchomości innej działki na cele rekreacyjne - w tym ogródka przydomowego,
- jest jedynym członkiem gospodarstwa domowego, który złożył wniosek o dzierżawę działki rekreacyjnej na terenie MOR „Srebrna Polana”.
Według założeń wpisowe wyniesie 500 zł, koszt dzierżawy to 1 zł za metr kwadratowy działki rocznie, 100 zł rocznie opłaty eksploatacyjnej oraz opłata za zużyte media: prąd, wodę i wywóz śmieci. Media będą doprowadzone do granicy działek. Przyłącza trzeba zrobić na własny koszt.
 
Oprócz samych działek, mediów, płotu i miejsc parkingowych pojawi się też miejsce rekreacyjne
 
 
Załączniki