Prezydent Miasta Zielona zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek (28.09), w godz. 11.00-13.00 w sali nr 810 przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze.

 

W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu dotacyjnego, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie (np. wymiana tzw. kopciuchów, docieplenie budynku lub montaż instalacji fotowoltaicznej), jak również uzyskać informacje na temat sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Informacji udzielać będą przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra.

Podczas indywidualnej rozmowy udzielą informacji na temat:

•          jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie,

•          jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych dofinansowaniem,

•          jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku,

•          jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację.