Mieszkańcy zgłaszają zielonogórskim policjantom problem spadających tafli lodu z samochodów ciężarowych i dostawczych. Od kilkunastu dni w nocy jest mróz powodujący oblodzenia, a w ciągu dnia dodatnie temperatury powodują, że lód zsuwa się z dachów pojazdów. Przypominamy, że obowiązkiem kierowcy jest właściwe przygotowanie samochodu do jazdy. Spadające tafle lodu mogą stanowić poważne zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

Zimowe warunki drogowe są wyzwaniem dla wielu kierowców – gorsza widoczność i śliska nawierzchnia to dwa czynniki pogarszające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednakże zielonogórscy policjanci ruchu drogowego identyfikują również inny problem – tafle lodu na naczepach samochodów ciężarowych i dostawczych.   

Tafle lodu spadające z naczep samochodów ciężarowych mogą stanowić duże zagrożenie na drodze dla innych użytkowników dróg. Spadający lód przy dużej prędkości może uderzyć w szybę innego samochodu i nawet doprowadzić do wypadku.

Przypominamy, że obowiązkiem kierowcy jest właściwe przygotowanie pojazdu do jazdy. Za niedopatrzenie tego obowiązku kierujący może zostać ukarany mandatem karnym lub wniosek o jego ukaranie może być skierowany do sądu.

Jeśli w wyniku zaniedbania spadający lód będzie przyczyną wypadku – kierującemu grozi również odpowiedzialność karna. Za spowodowanie wypadku kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a jeśli  w wyniku wypadku ktoś poniesie śmierć – nawet do lat 8.

Apelujemy również do właścicieli i zarządzających firmami transportowymi – przypominajcie kierowcom waszych pojazdów o właściwym przygotowaniu samochodu przed wyjazdem w trasę.

KODEKS DROGOWY:

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1)    nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;