W dniach od 19 marca 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r. w mieście Zielona Góra w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” ul. Wazów 44 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa:

 

 

 

 

·        dla mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

·        dla mężczyzn urodzonych w latach 200-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

·        dla osób, które w latach 2022 i 2003:

 

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres te niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 

· dla kobiet urodzonych w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą szkołę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

 

·        dla osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

·        osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Do wyżej wymienionych osób zostaną wysłane wezwania z terminem i miejscem osobistego stawiennictwa. W razie zmiany terminu można będzie skontaktować się telefonicznie pod numerem: do dnia 15.03.2024 r. - 68 45 39 164 lub od dnia 18.03.2024 r. w godz. 8.00-14.00 pod numerem 666 849 003.

 

Podstawa prawna:

 

  • art. 57 ust. 7 -  Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473);

Załączniki