UM Zielona Góra podkreśla znaczenie NGO w życiu społecznym
W sercu naszego miasta, Zielonej Góry, bije mocne i zdecydowane puls życia społecznego, którego nieodłączną częścią są organizacje pozarządowe. Dzisiejszy dzień, obchodzony na całym świecie jako Dzień NGO, jest doskonałą okazją, by docenić ich nieoceniony wkład w rozwój społeczności lokalnej i szerzenie dobra.
  1. Odzew serc i energii społeczeństwa w działaniach organizacji pozarządowych.
  2. Wartościowe życzenia od Prezydenta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego, skierowane do członków NGO.

W naszym mieście działalność organizacji pozarządowych może być przyrównana do tkanki łączącej różne obszary życia społecznego. One stanowią trzon tzw. trzeciego sektora, działając obok sektora publicznego oraz rynkowego. Ta wielowarstwowa struktura społeczeństwa obywatelskiego jest podstawą dla różnorodności inicjatyw, projektów i działań, które przynoszą realne korzyści dla mieszkańców Zielonej Góry.

Prezydent Janusz Kubicki, w swoim przesłaniu, wyraził głęboką wdzięczność i podziw dla wszystkich, którzy z zaangażowaniem wspierają działania organizacji pozarządowych. "Wszystkim, którzy angażują się w działanie w ramach organizacji pozarządowych życzę wytrwałości, determinacji, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Wiem, jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra wnosicie swoimi działaniami. Dziękuję i życzę powodzenia oraz mnóstwa pomysłów." - podkreślił Prezydent.

Warto zatem dzisiaj, w Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, szczególnie docenić te wszystkie niewidoczne na co dzień wysiłki i poświęcenie osób związanych z NGO. Ich praca często przebiega za kulisami, ale efekty tej działalności są widoczne i odczuwalne w wielu aspektach życia lokalnej społeczności.

Przez docenienie i wsparcie dla organizacji pozarządowych możemy wspólnie budować silniejsze i bardziej zintegrowane społeczeństwo, które będzie gotowe stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, by pokazać nasze wsparcie i podziękowanie dla tych, którzy nieustannie pracują na rzecz dobra wspólnego.


Wg inf z: UM Zielona Góra