Zielonogórska rewolucja komunikacyjna: nowe autobusy na horyzoncie
Zielonogórski transport publiczny wkracza w nową erę - ekologiczne autobusy na horyzoncie. Inwestycje w zrównoważony rozwój i dostępność komunikacji miejskiej nabierają tempa, a mieszkańcy mogą spodziewać się widocznych zmian na ulicach naszego miasta w najbliższej przyszłości.
  1. Zakup nowych autobusów z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
  2. Wprowadzenie 20 nowych pojazdów dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  3. Planowany rozwój sieci komunikacyjnej oraz uruchomienie nowych linii autobusowych.
  4. Utrzymanie atrakcyjnych cen biletów i oferowanie ulg dla pasażerów.

Wśród wielu inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, szczególną uwagę zwraca się na rozwój ekologicznego i dostępnego transportu publicznego. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu, nasze miasto jest na dobrej drodze do realizacji ambitnych planów, które mają na celu nie tylko zwiększenie komfortu podróży, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska.

Dzięki otrzymanej promesie na kwotę 1 900 000,00 PLN w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, nasza flota wzbogaci się o dwa nowe autobusy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to krok milowy w kierunku budowania bardziej inkluzjiwnej przestrzeni miejskiej. Co więcej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 22 117 000,00 PLN na zakup dodatkowych 20 nowych autobusów, co znacznie wzmocni naszą sieć komunikacyjną.

Dynamiczny rozwój Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Spółki z o.o. w latach 2019-2024, skupiający się na zapewnieniu efektywnej i wygodnej komunikacji, znajduje swoje odzwierciedlenie w planach na przyszłość. Obejmują one nie tylko uruchomienie nowych linii autobusowych, ale również dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców oraz utrzymanie atrakcyjności cenowej biletów. Dzięki współpracy z Wojewodą Lubuskim, możliwe jest również korzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na linie obsługiwane przez Spółkę.

Cel jest jasny - stworzyć zrównoważony system transportowy, który będzie przyjazny dla środowiska, dostępny dla każdego mieszkańca i odpowiadający na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej. To znak, że dążymy do przyszłości, w której zielone środki transportu staną się codziennością, a komfort i bezpieczeństwo podróżowania będą na najwyższym poziomie.


Na podst. Powiat