Jak utrzymać wysoki poziom motywacji w miejscu pracy?

Jak pracować efektywnie, osiągając pożądane rezultaty? Jak sprawić, by zespół sprawnie się ze sobą komunikował i wspólnie rozwiązywał problemy? Kluczem do sukcesu jest motywacja pracowników. Jak utrzymać jej wysoki poziom?

Pracownik częścią organizacji

Motywacja to słowo, które przewija się na większości sesji coachingowych oraz spotkaniach przełożonego z zespołem pracowników. Okazuje się, że jest ona mocno związana z poczuciem przynależności do organizacji. Jeśli pracownik czuje się jej częścią, pracuje znacznie efektywniej. Pojawia się bowiem kwestia odpowiedzialności za rozwój marki. Przynależność do organizacji wiąże się z porzuceniem myślenia, jakoby praca była wyłącznie źródłem dochodu. Należy sprawić, aby pracownik czuł się w firmie dobrze i chętnie do niej przychodził. Atmosfera, brak stref wyłącznie dla wybranych czy dostępność różnego typu udogodnień sprawiają, że zatrudnieni bardziej angażują się w wykonywaną pracę. 

Dobra płaca motywacją pracowników?

Jeszcze do niedawna mówiło się, że największą motywacją do pracy jest wysokie wynagrodzenie. Niewątpliwie to jeden z ważniejszych czynników, ale z pewnością nie jest jedyny. Wiele firm wprowadza system premiowania, dzięki któremu można nagrodzić tych, którzy pracują najefektywniej. Jeśli wiemy, że otrzymamy nagrodę, chętniej podejmujemy kolejne wyzwania. 

Na motywację wpływ mają jednak inne aspekty, takie jak atmosfera w pracy czy możliwość wywierania wpływu na rozwój marki. Wynagrodzenie nie może być jedynym motywatorem, gdyż prędzej czy później na horyzoncie pojawi się firma, która będzie w stanie zapłacić więcej za taką samą pracę. Różnice w wynagradzaniu widać w ogłoszeniach o pracę dostępnych na https://www.aplikuj.pl/praca/opole, zatem nigdy nie można być pewnym, że pracownik nie zacznie szukać innej posady. Jeśli jednak będzie mu się pracowało przyjemnie, w miłym towarzystwie, z odpowiednią pomocą, to nie będzie chętny do zmiany zakładu pracy.

Co jeszcze motywuje pracowników?

Motywowanie pracowników to bardzo złożona kwestia. Okazuje się, że chodzi nie tylko o inicjatywy, z którymi powinien wystąpić pracodawca, ale również o te, które nigdy nie powinny się pojawić. Mowa o różnego rodzaju regulaminach, zasadach czy procedurach, które utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków.

Czasami ich wdrożenie jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy, jednak pracownicy muszą mieć świadomość, że zmiany nie są wynikiem dobrowolnego działania pracodawcy. Większość zatrudnionych jest zdania, że proste procedury pozwalają skupić się na wykonywaniu obowiązków, przez co pracuje się znacznie lepiej.

Pracownicy wykazują również niechęć do bycia kontrolowanymi, co znacząco wpływa na spadek motywacji. W dużych firmach kontrolowanie efektów pracy jest trudne, dlatego wprowadza się specjalistyczne oprogramowanie do śledzenia zadań, jakie wykonuje dana osoba w ciągu dnia. Dużą rolę odgrywają tutaj managerowie, którzy powinni skupiać się na zaletach, jakie daje stosowanie nowoczesnych technologii, a nie wyłącznie na wynikach osiąganych przez pracowników. Coraz większe wymagania nie wpływają dobrze na motywację, zwłaszcza jeśli pracownicy nie widzą sensu wprowadzania zmian. Można więc powiedzieć, że kolejnym kluczowym czynnikiem motywującym jest zaufanie, jakim pracodawca obdarza swoich pracowników.