Akcja
W naszym mieście nie ustają wysiłki policji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Wczorajsze działania prewencyjne, skupione na nadmiernej prędkości, ujawniły zaskakującą liczbę wykroczeń, podkreślając ciągłą potrzebę ostrożnej jazdy.
  • Akcja prewencyjna skierowana przeciwko przekroczeniom prędkości
  • Kontrola 115 pojazdów wykazała 112 wykroczeń
  • Wśród zatrzymanych nietrzeźwy kierowca z ponad 2,8 promila alkoholu
  • Zachęta do dostosowania jazdy do warunków na drodze

Patrolując ulice naszego miasta, funkcjonariusze policji ruchu drogowego nie dają za wygraną w walce z nadmierną prędkością – największym wrogiem bezpieczeństwa na drodze. Wczorajsze działania "Prędkość" to kolejny przypomnienie o konsekwencjach lekceważenia ograniczeń prędkości. Z kontrolowanych 115 pojazdów aż 98 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość, co stanowi przytłaczającą większość wykroczeń ujawnionych tego dnia.

Warto zauważyć, że analizy wypadków drogowych jasno wskazują: prędkość to główny czynnik ryzyka. W zależności od roku, odpowiada ona za 20% do 25% wszystkich wypadków. Co więcej, wśród ofiar śmiertelnych ponad 20% stanowią osoby zaangażowane w zdarzenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze.

Wśród zatrzymanych w ramach akcji był też kierowca busa, przyłapany na obwodnicy południowej, który prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu – miał w organizmie ponad 2,8 promila. To przypadek skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania, które mogło zakończyć się tragicznie.

Zachęcamy wszystkich kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących prędkości. Dostosowanie prędkości do warunków na drodze nie tylko jest wymogiem prawnym, ale przede wszystkim manifestacją szacunku dla życia i zdrowia – własnego oraz innych użytkowników dróg. Niech każdy z nas pamięta, że za kółkiem jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie.


Wg inf z: KMP w Zielonej Górze