Starostwo Powiatowe: Wspólne plany Zarządu Powiatu i włodarzy gmin
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z włodarzami gmin. Wydarzenie miało na celu omówienie współpracy oraz złożenie wzajemnych gratulacji z okazji wyborów.
  1. Spotkanie Zarządu Powiatu z burmistrzami i wójtami.
  2. Omówienie możliwości współpracy między gminami.
  3. Wręczenie listów gratulacyjnych i upominków.
  4. Gratulacje dla członków Zarządu.

W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, 20 maja 2024 roku, odbyło się ważne spotkanie z udziałem Zarządu Powiatu Zielonogórskiego oraz burmistrzów i wójtów z terenu powiatu. Głównym celem tego wydarzenia było zapoznanie się z nowymi włodarzami gmin oraz omówienie przyszłych możliwości współpracy.

Starosta Tadeusz Pająk, podczas ceremonii, pogratulował wszystkim włodarzom kredytu zaufania, jaki otrzymali od mieszkańców swoich gmin. Wręczył im listy gratulacyjne oraz drobne upominki jako wyraz uznania i wsparcia. „Gratuluję wszystkim zaufania, jakim obdarzyli Was mieszkańcy, i cieszę się na przyszłą współpracę” – powiedział Starosta.

Zaproszeni goście nie pozostali dłużni i również złożyli gratulacje członkom Zarządu Powiatu za ich wygraną w wyborach. Wspólne gratulacje podkreśliły wzajemny szacunek i gotowość do współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Spotkanie to jest krokiem w stronę lepszej integracji działań na szczeblu lokalnym, co ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców powiatu. Współpraca między gminami i powiatem jest kluczowa dla efektywnego zarządzania i realizacji wspólnych projektów. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze