Czy zaprawiać ziemniaki przed sadzeniem?

Zaprawianie sadzeniaków związanie jest przede wszystkim z zabezpieczeniem uprawy przez rizoktoniozą. Jest to choroba o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, której negatywny wpływ na plon można ograniczyć przez zaprawianie lub oprysk gleby w momencie sadzenia. Od 2024 roku w ofercie firmy Osadkowski jest absolutna nowość — Rootex, który również przeznaczony jest do zaprawiania bulw. Wspiera on prawidłowe ożywienie uprawy w momencie wschodów.

Objawy rizoktoniozy ziemniaka

Choroba potocznie nazywana jest ospowatością, ponieważ na powierzchni bulw widoczne są ciemnobrunatne grudki. Jeżeli choroba wystąpi w uprawie to obniżana nie tylko plon ziemniaków, ale również jego jakość. W przypadku porażenia materiału rozmnożeniowego na kiełkach pojawia się sucha zgnilizna, która może prowadzić nawet do ich zamierania. Jednym ze sposobów ograniczania negatywnego wpływu choroby na powodzenie uprawy jest zastosowanie zaprawy do ziemniaków. Tutaj: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/technologia-dsg-ziemniak-zaprawianie-bulw/ przeczytasz więcej o zaprawianiu sadzeniaków ziemniaka.  

Zaprawy na rizoktoniozę ziemniaka

W Polsce na początku 2024 roku zarejestrowane były 3 zaprawy przeciwko rizoktoniozie ziemniaka. Z tego 2 były konwencjonalnymi środkami ochrony roślin, zawierającymi substancję czynną flutoloanil. Z kolei jeden produkt jest mikrobiologicznym środkiem ochrony roślin, który jako substancję biologicznie czynną wykorzystuje szczep bakterii z rodzaju Bacillus. 

Oprysk na rizoktoniozę

Drugą metodą ograniczania negatywnego wpływu rizoktoniozy ziemniaka na jego plon jest oprysk pasa gleby, w momencie sadzenia sadzeniaków. W celu zastosowania środka ochrony roślin na etapie zakładania uprawy niezbędne jest wyposażenie sadzarki w odpowiednie rozwiązania techniczne — lance z dyszami skierowanymi na pas gleby. Do oprysku można wykorzystać zarejestrowane do tego celu fungicydy zawierające azoksystrobinę lub fluksapyroksad.

Rootex — niezbędny w uprawie ziemniaka

Podczas zaprawiania sadzeniaków warto do tego procesu włączyć Rootex, który doskonale rozpuszcza się w wodzie i może być naniesiony na bulwy podczas jednego cyklu zaprawiania. Ogranicza to ilość pracy niezbędną do zapewnienia ochrony przed rizoktoniozą oraz zwiększa wigor początkowy roślin uprawnych.

Produkt został przebadany w uprawie ziemniaka i daje wiele korzyści:

  • dostarcza składniki pokarmowe w formach przyswajalnych,
  • pobudza rośliny do intensywnego rozwoju systemu korzeniowego,
  • zwiększa pobieranie fosforu i żelaza,
  • poprawia gospodarkę wodną rośliny

Warto optymalnie wykorzystać proces zaprawiania bulw i połączyć zaprawę grzybobójczą z Rootex.