Zastrzeżenie PESEL możliwe w mObywatel 2.0 - ochrona przed wyłudzeniami
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w aplikacji mObywatel 2.0, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki usłudze "Zastrzeż PESEL" można teraz zastrzec swój numer PESEL, co znacznie utrudni przestępcom wyłudzanie kredytów na cudze dane.
  1. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Wgląd w historię sprawdzania numeru PESEL przez firmy i instytucje.
  3. Obowiązek weryfikacji statusu PESEL przez instytucje finansowe od 1 czerwca 2024.
  4. Ochrona przed niechcianymi kredytami i zakupami na raty.

Wraz ze wzrostem liczby prób wyłudzeń kredytów na skradzione dane osobowe, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel 2.0 usługę "Zastrzeż PESEL". Ta funkcja pozwala użytkownikom na ochronę swojego numeru PESEL przez zastrzeżenie go. Po zastrzeżeniu numeru PESEL, instytucje finansowe będą musiały sprawdzić jego status przed udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Warto zauważyć, że od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek weryfikacji, czy numer PESEL jest zastrzeżony. W przypadku, gdyby mimo takiego zastrzeżenia powstało zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. To dodatkowy powód, dla którego warto korzystać z tej usługi.

Usługa "Zastrzeż PESEL" oferuje również możliwość cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy skorzystać z kredytu lub zakupu na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia, numer PESEL można ponownie zabezpieczyć już po 30 minutach.

Jednym z najważniejszych elementów nowej usługi jest również historia sprawdzeń numeru PESEL. Użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może zobaczyć, które firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Dzięki temu można łatwiej wychwycić próby nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

„Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić” – podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Warto zainstalować aplikację mObywatel 2.0 i skorzystać z usługi "Zastrzeż PESEL" już teraz. To prosty sposób na zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych osobowych i ochronę przed niechcianymi zobowiązaniami finansowymi.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze