Ekopracownia OZE: Zielone serce Liceum w Sulechowie zakończyło projekt
Nowa Ekopracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie stała się prawdziwym zielonym sercem szkoły. Zrealizowany projekt nie tylko podnosi świadomość ekologiczną uczniów, ale także angażuje całą społeczność szkolną w działania na rzecz ochrony środowiska.

Otwarcie Ekopracowni i jej znaczenie dla szkoły

W roku szkolnym 2023/2024 Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wzbogaciło się o nowoczesną Ekopracownię, której stworzenie sfinansowano z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 9 000 zł pochodziło od Powiatu Zielonogórskiego. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 75 000 zł.

Nowo otwarta Ekopracownia stała się miejscem, gdzie uczniowie mogą zgłębiać tajniki ekologii i biologii, a także realizować projekty związane z ochroną środowiska. Pracownia ta, nazywana zielonym sercem szkoły, pełni rolę centrum edukacji ekologicznej, w którym odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Ekologiczne działania szkoły

Liceum w Sulechowie od wielu lat angażuje się w działania proekologiczne, promując świadomość ekologiczną zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. W ramach tych działań uczniowie sortują śmieci, ograniczają użycie plastiku oraz uczestniczą w spacerach ekologicznych i akcjach sadzenia drzew. Dzięki nowej Ekopracowni, szkoła zyskała dodatkowe narzędzie do realizacji swoich ekologicznych celów.

Edukacja ekologiczna w szkole nie ogranicza się tylko do teorii. Uczniowie regularnie biorą udział w różnorodnych inicjatywach, takich jak wycieczki do lasu czy akcje promujące zdrowy styl życia. Wspólne działania uczniów i nauczycieli mają na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego.

Piknik rodzinny na zakończenie projektu

Jednym z ważnych wydarzeń związanych z realizacją projektu "Ekopracownia OZE – Zielone Serce Szkoły" był ekologiczny piknik rodzinny, który odbył się 19 czerwca 2024 roku. Była to doskonała okazja, aby cała społeczność szkolna mogła wspólnie świętować zakończenie projektu, a także podsumować wszystkie działania i osiągnięcia związane z edukacją ekologiczną.

Piknik rodzinny zgromadził wielu uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w różnorodnych atrakcjach i warsztatach. Wydarzenie to stało się nie tylko podsumowaniem projektu, ale także inspiracją do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska i promowania ekologicznego stylu życia.

Perspektywy na przyszłość

Nowa Ekopracownia w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie to dopiero początek. Plany na przyszłość obejmują realizację kolejnych inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną, które będą angażować uczniów i nauczycieli oraz całą społeczność lokalną. Zielone serce szkoły ma służyć jako centrum innowacji i inspiracji w zakresie ochrony środowiska, które będzie promieniować na całe miasto i region.

Wszystkie te działania pokazują, jak ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych kroków w trosce o naszą planetę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, Liceum w Sulechowie staje się wzorem do naśladowania dla innych placówek edukacyjnych.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze