Podpisano umowę na przebudowę Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w Klenicy
W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji dotyczącej rozbudowy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy. Inwestycja ta, dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, znacząco poprawi warunki życia i rozwoju wychowanków.

Podpisanie umowy i uczestnicy wydarzenia

Dzień dzisiejszy w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze zapisze się jako istotny moment dla lokalnej społeczności. Uroczyście podpisano umowę dotyczącą przebudowy i rozbudowy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy. W imieniu Starostwa Powiatowego umowę podpisali Starosta Tadeusz Pająk oraz Wicestarosta Agnieszka Szeląg. Ze strony wykonawcy, firmy Exalo Driling S.A., obecny był Pan Piotr Idzikowski.

Zakres inwestycji i wartość projektu

Projekt ten, o wartości 9 298 015,59 zł, obejmuje zarówno budowę nowych pomieszczeń, jak i gruntowny remont tych już istniejących. Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidziane prace obejmują modernizację łazienek, toalet, sali wielofunkcyjnej oraz kuchni. Dzięki temu wychowankowie będą mieli zapewnione lepsze warunki do codziennego funkcjonowania i rozwoju.

Znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności

Starosta Tadeusz Pająk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców placówki oraz lokalnej społeczności: To bardzo ważna dla nas inwestycja, dla nas i dla mieszkańców Placówki. W ramach umowy zostaną wybudowane nowe pomieszczenia, a te istniejące poddamy gruntownemu remontowi. Łazienki, toalety, sala wielofunkcyjne czy kuchnia wymagają remontu, przebudowy i doposażenia. Dzięki temu projektowi wychowankowie będą mieli stworzone dużo lepsze warunki do rozwoju i codziennego funkcjonowania.

Perspektywy na przyszłość

Rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy to inwestycja, która znacząco wpłynie na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży korzystających z tych usług. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i udogodnień pozwoli na lepsze spełnianie ich potrzeb, co z kolei przekłada się na większe możliwości rozwoju osobistego i edukacyjnego. To przedsięwzięcie jest krokiem w stronę budowania bardziej przyjaznego i wspierającego środowiska dla młodych ludzi.


Wg inf z: Powiat Zielonogórski