Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze od wielu lat włączają się czynnie w ogólnopolską kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom”. Wczoraj policjant dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 45 w Przylepie i czytał „Misia Uszatka”.

 

Celem kampanii "Cała Polska czyta dzieciom” jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego, a także budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Wczoraj policjant z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze czytał dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 45 w Przylepie. Wybrana została urocza historia „Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego.    

Kilka tygodni wcześniej policjant również odwiedził dzieci z tej placówki. Poprzednie spotkanie poświęcone było  poznaniu zawodu policjanta, ale głównie nauce zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na dworze, w kontakcie z obcymi oraz zachowaniu w czasie spotkania z agresywnym psem. Oczywiście jak zwykle przy takich okazjach również duża część spotkania poświęcona była bezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.