Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci w dniu 11.04.2018r. wzięli aktywny udział w polsko – niemieckiej konferencji pn. “Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr”. Konferencja odbyła się w Forst w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa - Nysa w ramach Europejskiego Programu INTERREG VA.

    

Celem projektu, w ramach którego zorganizowano konferencję jest powiązanie sił i wspólnych interesów polskich i niemieckich placówek oraz ośrodków ds. uzależnień i profilaktyki aby tym samym przyczynić się do wspierania i zwalczania uzależnień na terenie polsko – niemieckiego pogranicza. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Wydziału Prewencji oraz kom Jacek Magierski – Kobryń Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową wzięli aktywny udział w polsko - niemieckiej konferencji.

 

W programie konferencji znalazły się zarówno zajęcia o charakterze wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących między innymi problematyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych - w tym narkotyków, podejmowanych środków zapobiegawczych i działań Policji zarówno polskiej jak i niemieckiej, a także współczesnego oblicza uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

Warsztat tematyczny “Zapobieganie kontra ściganie karne” prowadziła podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wspólnie z Koordynatorem Prewencji Prezydium Policji Dyrekcja Południe Inspektoratu Policji w Cottbus Panią Kati Prajs. Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze kom. Jacek Magierski – Kobryń wziął aktywny udział zarówno w warsztacie jak i w charakterze eksperta reprezentował stronę polską w dyskusji plenarnej.

 

W konferencji wzięła również udział Pani Lucyna Poźniak Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, z którym Komenda Miejska Policji współpracuje w ramach realizacji programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

  

Zapobieganie uzależnieniom stanowi kluczowy wkład w poprawę zdrowia publicznego. Ukierunkowane i oparte na badaniach naukowych zapobieganie uzależnieniom może znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia obywateli, zmniejszenia kosztów społecznych i poprawy jakości życia. W celu zmniejszenia szkód związanych z nadużywaniem substancji uzależniających - oprócz leczenia uzależnień i represji - zapobieganie uzależnieniom jest kluczowe dla kompleksowej polityki narkotykowej również z punktu widzenia dwóch sąsiednich krajów takich jak Polska i Niemcy. Europa jest coraz bliżej siebie, granice krajowe tracą na znaczeniu, a mobilność transgraniczna ludności wzrasta. Praktyka pomocy w zakresie uzależnień jest włączona do odpowiednich przepisów krajowych i instytucji krajowych. Wiedza specjalistyczna w zakresie poradnictwa i leczenia uzależnień jest niezbędna, aby móc profesjonalnie wykonywać i kontrolować pomoc transgraniczną. Współpraca transgraniczna między wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie poradnictwa i leczenia uzależnień wydaje się być bardziej konieczna niż kiedykolwiek. Utworzony niemiecko – polski projekt ma na celu połączenie wspólnych sił i interesów polskich i niemieckich ośrodków ds. uzależnień i zapobiegania uzależnieniom, tak aby odpowiednimi środkami wspierać zwalczanie uzależnień.

 

opracowała: podinsp. Wioletta Sokołowska - Domagała