Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W związku z sygnałami od mieszkańców, zielonogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzają sytuację w całym mieście i m.in. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego takich jak zakazu wjazdu pojazdów nieuprawnionych.

 

Policjanci najczęściej pojawiają się na deptaku, gdzie często zdarza się kierującym łamać przepisy dotyczące ograniczeń w poruszaniu po tej strefie. Ponadto otrzymują sygnały od mieszkańców skarżących się na nieprzestrzeganie zakazów poruszania przez kierujących samochodami ciężarowymi.  

Podczas działań policjanci stwierdzili nieprzestrzeganie przepisów m.in. na ul. Nowej, przez którą przejeżdżają samochody ciężarowe wjeżdżające od strony ul. Pileckiego, pomimo obowiązującego tam znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony.

Osoby naruszające przepisy i nie stosujące się do znaków zakazu ruchu muszą liczyć się z konsekwencjami czyli mandatem od 20 do 500 zł i 5 punktów karnych, natomiast kierującemu nie respektującemu zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony grozi grzywna w wysokości 500 zł i 3 punkty karne.

Zielonogórscy policjanci otrzymują bardzo wiele sygnałów od mieszkańców dotyczących różnych problemów. Jak zwykle najwięcej jest zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego reagują na wszystkie prośby i sukcesywnie sprawdzają wszystkie wpływające zgłoszenia.