Poniżej przedstawiamy informację dotyczące placówek oświatowych, które przyłączyły się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. INFORMACJE BĘDĄ UZUPEŁNIANE NA BIEŻĄCO!
 
 
 

Nazwa jednostki

STRAJK

Liczba pracujących  nauczycieli*

Liczba przyprowadzonych dzieci pod opieką*

 

TAK/NIE

*Tylko tam gdzie jest strajk

*Tylko tam gdzie jest strajk

 

MP 1

Tak

0

0

 

MP 3

Tak

0

0

 

MP6

Tak

0

0

 

MP7

Tak

0

0

 

MP8

Tak

0

0

 

MP10

Tak

1

0

 

MP11

NIE

 

 

 

MP13

Tak

0

0

 

MP14

Tak

0

0

 

MP17

NIE

 

 

 

MP18

Tak

0

0

 

MP 19

Tak

0

0

 

MP20

Tak

0

0

 

MP21

Tak

0

0

 

MP22

TAK

0

0

 

MP25

TAK

0

0

 

MP34

TAK

0

0

 

MP37

TAK

1

0

 

MP38

NIE

 

 

 

MP39

TAK

0

0

 

MP40

 TAK

0

0

 

SP1

TAK

4

0

 

SP2

TAK

0

0

 

SP6

TAK

2

0

 

SP8

TAK

11

6

 

SP13

TAK

2

0

 

SP14

TAK

1

0

 

SP15

TAK

1

0

 

SP18

TAK

1

0

 

OSM

nie

 

 

 

ZSS 1

TAK

5

1

 

ZE1

TAK

6

0

 

ZE2

TAK

3

0

 

ZE3

TAK

0

0

 

ZE4

TAK

1

0

 

ZE5

TAK

2

0

 

ZE6

TAK

7

0

 

ZE7

TAK

4

50 ( rekolekcje)

 

ZE8

TAK

1

0

 

ZE9

TAK

2

0

 

I LO

TAK

3

0

obiad - dyżur w stołówce dyrektora

III LO

TAK

0

0

dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece

V LO

TAK

7

5

dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece

VI LO

TAK

3

32

w szkole trawają rekolekcje

ZSOiS

TAK

1

1

zajęcia opiekuńcze w świetlicy

ZSEkol

TAK

8

1

 zajęcia w bibliotece

CKZiU 1

TAK

0

0

dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze

CKZiU 2

TAK

1

0

dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece

CKZiU 3

TAK

2

0

dyrektor jest przygotowany - zajęcia opiekuńcze w bibliotece

CKUiP

TAK

0

10

egzamin semestralny nie odbędzie się - 10 słuchaczy

ZST

TAK

0

0

przychodzą i podpisują udział

ZSiPKZ

TAK

6

0

50 uczmiów kurs ODiDZ (internat)

PPP

TAK

0

0

 

MCKiE

TAK

 

 

brak informacji (placówka rozpoczyna po południu

bursa

TAK

0

0

3 pracowników A+O nie strajkuje