Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Z inicjatywy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich 3 kwietnia br. w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata pn. „Zdrowie seniora”, w której uczestniczył Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ od dziewięciu lat organizuje konkurs dla dziennikarzy województwa lubuskiego. Temat tegorocznego konkursu to „Zdrowie seniora”.

Gościem specjalnym spotkania był Wicewojewoda Lubuski. Podczas debaty odczytany został list od Pani Elżbiety Rafalskiej  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto w debacie uczestniczyli: Starostowie Powiatów Województwa Lubuskiego, Członkowie Rady Lubuskiego Oddziału NFZ, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, Redaktorzy Naczelni Lubuskich Mediów. Wśród słuchaczy gościli przede wszystkim lubuscy seniorzy. Licznie przybyli na spotkanie przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie Lubuskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele Związku Sybiraków oddział Zielona Góra.Spotkanie rozpoczęło się wykładem Profesora Józefa Haczyńskiego „Starzejmy się zdrowo”.Konferencji towarzyszyła debata z udziałem ekspertów. Głos zabrali:

  • Zofia Banaszak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
  • Bogusław Jagmin, maratończyk, senior „dobry przykład”
  • Paweł Mocny, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, internista
  • prof. Zbigniew Izdebski, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii
  • Piotr Bromber, Dyrektor LOW NFZ

W dalszej części spotkania nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla lubuskich mediów. W tym roku jury przyznało nagrody w czterech kategoriach: prasa, radio, telewizja, fotoreportaż oraz jedno wyróżnienie „ Dla młodych dziennikarzy”.

materiały i zdjęcia: www.nfz-zielonagora.pl

Przekaz medialny: