W miniony piątek po południu na stadionie żużlowym w Zielonej Górze odbył się pierwszy w tym sezonie mecz żużlowy pomiędzy Falubaz Zielona Góra - Get Well Toruń. Zielonogórscy policjanci – jak zawsze - odpowiadali za zabezpieczenie imprezy sportowej.

Zabezpieczanie dużej imprezy masowej – a takimi są mecze żużlowe - to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i wyzwanie dla policji, która ma za zadanie przeciwdziałać chuligańskim wybrykom, a także nie dopuścić do konfliktu pomiędzy kibicami przeciwnych drużyn. Policjanci, obecni w okolicach stadionu oraz w mieście,  dbali zarówno o sprawne przejście i przejazd kibiców zielonogórskiej drużyny w okolicach stadionu, jak i o bezpieczeństwo kibiców Get Well Toruń.

Zgodnie jednak z przepisami, na terenie stadionu za bezpieczeństwo odpowiada organizator imprezy. Policjanci pozostają na swoich posterunkach wokół stadionu. Nie oznacza to jednak, że konsekwencje wobec osób łamiących prawo podczas imprezy masowej nie zostaną wyciągnięte. Wczoraj w zabezpieczaniu derbów brało udział ponad 108 policjantów KMP Zielona Góra i SPPP KWP Gorzów Wlkp., w tym 9 policjantów ruchu drogowego oraz 3 przewodników psów ze swoimi czworonożnymi partnerami.

Podczas meczu zdarzył się niestety nieprzyjemny incydent, który będzie miał swoje następstwa we wszczętym przez Policję postępowaniu. Na trybunie został wywieszony przez kibiców transparent z treścią ocenioną jako tzw. „mowa nienawiści”. W tej sprawie zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie.  

         Poza wspomnianym wyżej incydentem impreza przebiegła spokojnie i bez zakłóceń ładu i porządku publicznego. Piątkowym zabezpieczeniem dowodził osobiście Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze nadkom. Krzysztof Gajda.