Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra składa wszystkim osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności na terenie Miasta Zielona Góra pragnę serdecznie podziękować za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
 

 

 

 - Pracownikom samorządowym Urzędu Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych, radnym, pracownikom oświaty, kultury i pomocy społecznej życzę pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wierzę, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować kolejne przedsięwzięcia, przyczyniając się do rozwoju Zielonej Góry.  Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem prywatnym jak i zawodowym. - Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra