11 lutego obchodzony jest „Dzień Bezpiecznego Internetu” (DBI) pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w „sieci”, a także świadomości użytkowników Internetu w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa cyberprzemocowe Lubuska Policja włącza się w obchody DBI 2020.

Od 10 do 14 lutego br. policjanci przeprowadzą spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz możliwości pomocy ofiarom cyberprzemocy. W ramach obchodów DBI Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje Konkurs na MEM profilaktyczny dot. przeciwdziałania cyberprzemocy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych woj. lubuskiego. Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń  w Internecie i możliwościom przeciwdziałania cybeprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u” („MEM” - termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy. Konkurs rozpoczyna się 10 lutego, prace będzie można nadsyłać do końca lutego. Komisja konkursowa do 15 marca oceni prace biorąc pod uwagę zgodność treści MEM-u z założeniami konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na MEM oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne MEM-u (możliwość wykorzystania w czasie kampanii medialnych). Autorzy prac, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce „Konkurs na MEM” na stronie internetowej http://www.lubuska.policja.gov.pl/ oraz w załącznikach.

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z CYBEPRZEMOCĄ?

1. POROZMAWIAJ Z BLISKĄ CI OSOBĄ. POSZUKAJ WSPARCIA I POMOCY. Rozmowa z przyjacielem bądź zaufaną osobą dorosłą pomoże Ci zapanować nad emocjami i poczuć się lepiej. Omówienie problemu z różnych perspektyw może w wielu przypadkach  pomóc Ci ochłonąć i na spokojnie zaplanować kolejne działania.

2. ZACHOWAJ DOWODY. Zanim podejmiesz próby usunięcia obraźliwych wiadomości - pamiętaj, że są ważnym dowodem nękania. Zabezpiecz dowody
w postaci wydruków lub screenshota (zrzut ekranu).

3. ZGŁOŚ INCYDENT. Zwróć się o pomoc do rodziców lub innej zaufanej osoby dorosłej (wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora). Pomogą Ci rozwiązać problem i udzielą wsparcia. Skorzystaj z  telefonu zaufania 116 111. Jeśli czujesz się zagrożony powiadom policję (cyberprzemoc w świetle prawa jest czynnością karalną)

4. PROWADŹ ROZMOWĘ NA SWOICH ZASADACH - NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W SPIRALĘ AGRESJI. Zachowanie cyberprzemocowe to próba dominacji - nie daj się. To kim jesteś i jak się postrzegasz zależy tylko od Ciebie. Nie pozwól się sprowokować. Zaskocz agresora przyjaznym nastawieniem - to może zmienić ciąg wydarzeń.

5. ODETNIJ SIĘ OD AGRESORA. Na wielu portalach społecznościowych możesz zablokować osobę, która Cię prześladuje. Także telefony posiadają funkcję blokowania innych numerów. Możesz również zgłosić się z prośbą do administratora o usunięcie obraźliwych treści lub fałszywego konta -  pamiętając aby najpierw zapisać dowody nękania.

Źródło: www.saferinternet.pl

 

Źródło: podinsp. Anna Księżak-Nowak

Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.