Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Nabór do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE I KANDYDACI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!!!

 

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja i http://www.zielona-gora.pl/