Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 17.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 
Zmieniła ona w art. 73 ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w ten sposób, że przedłużyła ona ważność czasowych rejestracji pojazdów (dokonanych na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) oraz wydanych podczas niej pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzona-waznosc-czasowej-rejestracji-pojazdu