Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Dziś prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki podpisał z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem umowy na modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Witebskiej w Zielonej Górze oraz na powstanie nowego budynku z przekształcenia Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego.

 

 

 

 

Z programu wsparcia rodzin „Za życiem” w Zielonej Górze zmodernizowane zostaną dwie placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, przy ul. Witebskiej , za kwotę 170 tysięcy oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej, przy ul. Bartosza Głowackiego na kwotę 470 tysięcy. Będzie miała także miejsce przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK. Inwestycja pochłonie blisko 8 milionów złotych. Powstanie budynek z kolejnymi miejscami dla osób z zaburzeniami.

 

 - To są bardzo potrzebne inwestycje, choć może mało medialne. Cieszy się, że powstanie w naszym mieście miejsce gdzie osoby potrzebujące pomocy będą mogły ja uzyskać kompleksowo czyli od momentu narodzin aż do starości – powiedział prezydent Janusz Kubicki.

 

-To bardzo istotne, że dostrzegamy potrzeby ludzi z zaburzeniami psychicznymi, cieszę się, że w naszym województwie funkcjonują 33 takie domy. Zielona Góra widzi potrzebę powstania kolejnego. Ja jako przedstawiciel rządu jestem od tego aby wspierać samorządy, które prowadzą odpowiednie działania – podkreślił Władysław Dajczak wojewoda lubuski.

 

Na terenie województwa lubuskiego sieć środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi systematycznie się rozwija mamy już około 1000 miejsc , teraz czas na kolejne miejsca w Zielonej Górze – mówiła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Jelska.

 

Dzięki modernizacji dwóch obecnie funkcjonujących ośrodków oraz powstaniu kolejnego obiektu polepszą się warunki pobytu, warunki pracy czy bezpieczeństwo uczestników zajęć i pracowników.

 

Fot. Piotr Jędzura