Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Pozew w euro - co powinieneś wiedzieć?

Zastanawiasz się nad tym, aby złożyć pozew w euro lub w innej obcej walucie, ale nie jesteś pewien w jaki sposób go sformułować, aby był w zgodzie z uwarunkowaniami prawnymi w Polsce? Zobacz co musisz wiedzieć na ten temat.

Wynagrodzenie w obcej walucie

Dość często zachodzi sytuacja w której pracownik otrzymuje wynagrodzenie w innej walucie niż polski złoty, szczególnie jeśli chodzi o firmy zagraniczne. Ze względu na specyficzne umowy między państwami, które należą do Unii Europejskiej nie zawsze do końca wiadomo jak działają pewne kwestie, szczególnie dotyczy to uzyskania niezapłaconych roszczeń. W polskim prawie dopuszczalne jest to, aby pracownik otrzymywał wynagrodzenie w innej walucie niż polski złoty pracując z terytorium Polski.

Zniesiona zasada walutowości

Do 24 stycznia 2009 roku w polskim prawie obowiązywała zasada walutowości. Zgodnie z tymi zasadami możliwe było wyrażanie zobowiązać jedynie w walucie polskiego złotego. Po zniesieniu tej zasady możliwe jest dokonywanie transakcji w walutach obcych i formułowanie roszczeń w innych walutach. Są pewne wyłączenia odnośnie tej zasady, ale dotyczą one jedynie wąskiej grupy dotyczącej ustaw praw dewizowych.

O czym warto pamiętać tworząc pozew w euro lub innej walucie?

Może się wydawać, że złożenie pozwu po zmianach prawnych jest proste i przejrzyste, ale warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze należy upewnić się, że poprawnie zdefiniowano walutę. Po drugie należy sprawdzić czy sformułowanie roszczenia jest poprawne. Na koniec należy również zdawać sobie sprawę z tego, że niepoprawne podanie wartości sporu (na przykład poprzez jego zawyżenie) może skończyć się oddaleniem powództwa. Należy też dodać, że wartość przedmiotu sporu musi być wyrażona w polskich złotych, a za przelicznik należy zastosować średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego. Popełnienie błędów na tym etapie prowadzi oczywiście do jednego – zobowiązania do pokrycia kosztów sądowych.

Wygraliśmy sprawę, co dalej?

Po wygranej sprawie następuje wyegzekwowanie roszczeń zgodnie z zasądzoną kwotą w euro. W takim przypadku nie ma konieczności zmiany waluty euro na polskie złotówki, ponieważ jest to już w gestii komornika, aby przeliczył wartość na walutę polską. W jaki sposób komornik dokonuje przeliczenia z euro lub innej obcej waluty na polski złoty? Przeliczenie wartości dokonuje się na podstawie średniego kursu waluty obcej w Narodowym Banku Polskim. Jest to uwarunkowane przez rozporządzenie §2 Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 sierpnia 2014 roku.