Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Woda z kranu jest bezpieczna i zdrowa. To woda bardzo dobrej jakości, a jej parametry są na bieżąco monitorowane. Jest powszechnie dostępna, przyjazna dla środowiska oraz znacznie tańsza od wody butelkowanej. Dostarcza wielu niezbędnych składników mineralnych np.  magnez i wapń. Picie wody z kranu to tanie, ekologiczne i szybkie rozwiązanie. Woda z zielonogórskich wodociągów jest wodą czystą, zdrową i smaczną, posiada też większe walory zdrowotne od wody butelkowanej. Przewagą wody z kranu jest fakt, że jest zawsze świeża nie stagnuje w butelkach i jest na bieżąco badana.

 

 Walory wody z kranu

 

Często spożywana woda prosto z kranu posiada walor zdrowotny. Woda z wodociągu jest stabilna mikrobiologicznie, bezpieczna, zawsze świeża,  ponieważ następuje bieżąca wymiana wody w całym układzie sieci wodociągowej.  Ma stale monitorowane parametry fizykochemiczne. Picie wody prosto z kranu to również walor ekonomiczny. Woda z kranu jest tania – można przeliczyć, że 2 litry wody z zielonogórskiej sieci wodociągowej kosztują tylko 1 grosz. Czyli zapłacimy 0,5 gr za 1 l wody!  Woda prosto z kranu jest ok. 250 razy tańsza niż woda kupowana w sklepach w plastikowych butelkach.

 

Kolejny jej walor to aspekt ekologiczny – ochrony naszego środowiska przez mniejsze zużycie butelek plastikowych. Poprzez wybór kranówki nie finansujemy i nie przyczyniamy się do zużycia i zapotrzebowania  na plastik. Większość butelek z wodą czy napojami produkuje się z tworzywa sztucznego (PET) politereftalanu etylenu – trafiają one najczęściej albo do oceanów, albo na wysypiska śmieci.

 

Według brytyjskiego dziennika The Guardian, tylko w ciągu jednego roku sprzedaje się na świecie ponad 480 mld plastikowych butelek, a ułożone przy sobie osiągnęłyby połowę długości od Ziemi do Słońca. Liczba sprzedawanych plastikowych opakowań na świecie wzrasta w geometrycznym tempie. Wybierając wodę z kranu nie musimy się do tego przyczyniać.

 

Jakość wody

 

Nasza woda jest badana w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia na wielu etapach jej produkcji.  Wodę sprawdzamy od chwili poboru  poprzez proces uzdatniania, jej przepływ w sieci, pompownie oraz końcówki sieci. W sumie badaniu poddawane jest ponad 60 różnych parametrów. Spółka regularnie publikuje na swojej stronie internetowej wyniki badań: https://www.zwik.zgora.pl/woda…/woda/tabele-jakosci-wody/

 

Zanim woda trafi do sieci wodociągowej,  a następnie do naszej szklanki musi przejść przez kilka etapów uzdatniania i oczyszczania. Inwestujemy w nowe rozwiązania i technologie. (Niebawem przystąpimy do kolejnej  modernizacji technologii wykorzystywanej przy produkcji wody na SUW w Zawadzie).Nasza woda jest średnio zmineralizowana, co oznacza, że zawiera cenne dla zdrowia minerały jak wapń i magnez

 

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie (która zaopatruje około  60 % Mieszkańców Miasta) dostarcza dla Zielonej Góry w 100% uzdatnioną wodę powierzchniową z rzeki Obrzycy. Wstrzymaliśmy wydobycie wody podziemnej ze studni głębinowych w okolicy Zawady, które są również jednym ze źródeł wody surowej dla Zielonej Góry. Z uwagi na utrzymującą się suszę hydrogeologiczną ujęcie to jest wyłączone z eksploatacji. Woda z SUW Zawada jest kierowana  do głównej przepompowni przy ul. Sulechowskiej. Z przepompowni przetłaczana jest do sieci wodociągowych poszczególnych stref zasilania i do zbiorników na Wzgórzu Braniborskim i ul. Wiśniowej. Do pozostałej części Miasta Zielona Góra, a zwłaszcza do dzielnicy Nowe Miasto woda jest dostarczana z lokalnych ujęć, tj. studni głębinowych i stacji uzdatniania zlokalizowanych w różnych regionach: Ujęcie Zacisze, studnie głębinowe przy ul. Zjednoczenia i w Sołectwach: Zatonie, Ochla , Jarogniewice, Jany , Zawada, Łężyca, Stary Kisielin. Ta woda nie wymaga stosowania ciągłej dezynfekcji.

 

Woda po uzdatnieniu jest krystalicznie czysta i można ją pić prosto z kranu bez przegotowania czy stosowania dodatkowych filtrów. Można odkręcić kran i nalać wodę do szklanki. To takie proste!

 

 

Wymagania wynikające z Rozporządzania Ministra Zdrowia, jak i zdrowy rozsądek, nakładają na nas obowiązek dostarczania bezpiecznej wody pod względem bakteriologicznym. Naczelną zasadą przy wodzie pitnej jest nie występowanie w niej bakterii, a gwarantem tego jest stosowanie dezynfektanta, który nie dopuszcza do ich rozwoju w systemach wodociągowych. Maksymalny poziom dawek określa stosowne Rozporządzanie Ministra Zdrowia.

 

Jesteśmy wiarygodni. Klienci wątpiący w podawane przez nas parametry mogą zawsze zbadać wodę w naszym Laboratorium lub w Sanepidzie na własny koszt, lub też skłonić do tego zarządcę budynku.

 

Trzeba zaznaczyć
Na jakość wody w kranie ma wpływ wewnętrzna sieć wodociągowa, czyli rury rozprowadzające wodę w budynkach użyteczności publicznej, kamienicach, blokach mieszkalnych, domkach jednorodzinnych.

 

UWAGA! O stan wewnętrznej sieci wodociągowej powinni dbać zarządcy budynków lub ich właściciele. Zdarza się, że właśnie te czasami zaniedbane odcinki sieci, (które nie są naszą własnością i nie podlegają naszej kontroli) mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

 

Zapewniamy, że dbamy o stan naszej sieci wodociągowej, monitorujemy stan rur, którymi płynie woda do waszych domów.  Stale rozbudowujemy sieci, wymieniamy, remontujemy i dbamy o czystość wodociągu.

 

Pamiętajmy!

Pijemy wodę tylko z kurka z wodą zimną. Ciepła woda przechodzi przez wymiennik ciepła i nie nadaje się do spożycia.

 

Zanim napijemy się wody z bezpośrednio z  kranu najlepiej spuścić przez chwilę jej strumień, zwłaszcza po dłuższych przerwach naszej nieobecności w domu np. po urlopie. Stagnująca woda bez przepływu może być źródłem zanieczyszczeń.

 

Nasze działania społeczne

W 2019 roku wyposażyliśmy zielonogórskie szkoły w profesjonale stacje wody pitnej dla uczniów. Woda w nich to ta sama, która płynie w kranach. Dodatkowo urządzenie to umożliwia nabranie wody w butelkę, co zapewnia uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej.

 

W nowym roku szkolnym rozpowszechnimy w zielonogórskich placówkach oświatowych plakaty i ulotki zachęcające do picia wody z kranu.  Planujemy włączyć w kampanię również urzędy, firmy, aby zachęcić do zmiany nawyków i zapewnić, że dostarczamy dobrą zdrową wodę, którą można pić prosto z kranu. Liczymy, że zielonogórskie lokale gastronomiczne będą serwowały świeżą, dobrą wodę z kranu swoim gościom, wpisując się w trend bycia eko – czyli  przyjaznym dla środowiska.

 

Zachęcamy do wykorzystywania materiałów informacyjnych z naszej strony.  Możemy  zainteresowanym udostępnić również w wersji elektronicznej  logo  i plakat naszej kampanii w celu promowania zmiany nawyków użytkowników.

 

 Możemy zmieniać świat i nasze dotychczasowe nawyki zaczynając od siebie np. pijąc właśnie wodę z kanu. Na zdrowie!