Adolf Witt, ur. 3 września 1939 r., zm. 13 maja 2022 r. Z Orkiestrą Dętą Zastal związany od 1960 r. Od marca 2010 r. prezes, a od kwietnia 2022 r. honorowy prezes zarządu stowarzyszenia Orkiestry Dętej Zastal. Z wielkim zaangażowaniem troszczył się o stronę artystyczną orkiestry oraz o kwestie techniczne i logistyczne. Inicjator cieszących się wielką popularnością koncertów promenadowych w centrum Zielonej Góry. Laureat nagrody kulturalnej Miasta Zielona Góra z 2020 r. 

Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra składa wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom z powodu śmierci śp. Adolf Witta.