Zielonogórskie policjantki z Zespołu Komunikacji Społecznej, policjanci z Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi wzięli wczoraj (21.06) udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa seniorów, organizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach realizacji projektu: „Prawo do życia w świecie bez przemocy”.

21 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów” poświęcona różnym aspektom bezpieczeństwa seniorów. Głównym organizatorem wydarzenia był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Policjantki podczas swoich konferencyjnych wystąpień skupiły się na dwóch tematach -  przeciwdziałania oszustwom i kradzieżom na szkodę seniorów oraz skali przemocy wobec seniorów odzwierciedlonej w statystykach dotyczących Procedury Niebieskiej Karty oraz postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwo z artykułu 207 kodeksu karnego (przemoc domowa).

Głównymi z konferencyjnych wniosków były: podkreślenie istoty interdyscyplinarności i współdziałania instytucji w pomaganiu seniorom oraz przypomnienie, że skuteczna pomoc seniorom doznającym przemocy możliwa jest jedynie kiedy świadkowie takich działań skutecznie powiadomią o tym instytucje powołane do wszczęcia odpowiednich procedur.