Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego dokonała wyboru projektu pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.06.2022 w Biurze Wystaw Artystycznych.
 
 

 

 

 

W regulaminowym terminie złożono 10 prac konkursowych. W dniu 21.06.2022 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Małgorzaty Gośniowskiej-Koli - prezes stowarzyszenia Huta Pieniacka dokonała wyboru trzech prac zwycięskich.

 

I nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji w celu wykonania szczegółowego opracowania projektu realizacyjnego otrzymuje Barbara Getter oraz Andrzej Getter z Krakowa.

 

II nagrodę otrzymuje zespół Ewa Nitoń i Marcin Smosna z Krakowa.

 

III nagrodę otrzymuje Tadeusz Dobosz z Zielonej Góry.

 

 

Termin planowanego odsłonięcia pomnika to 11.07.2023 r. Pomnik zostanie usytuowany na Placu Słowiańskim w Zielonej Górze.