Zielonogórscy policjanci w tym tygodniu odwiedzają kolejne szkoły średnie spotykając się z młodymi ludźmi, którzy kończą ten etap swojej edukacji. Opowiadając o naszej służbie, organizacji formacji oraz codziennych zadaniach zachęcają do wstąpienia w policyjne szeregi.Policjant to zawód wymagający, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji i możliwości samorealizacji. Każdy dzień jest inny i przynosi coś nowego, a zawodową karierę można rozwijać w różnych kierunkach. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze już od kilku tygodni spotykają się z tegorocznymi absolwentami szkół średnich zachęcając do rozwijania swojej zawodowej kariery w Polskiej Policji.

Zielonogórscy policjanci różnych pionów spotykają się z młodzieżą z klas maturalnych promując swój zawód. W czasie pandemii zajęcia odbywały się on-line, ale policjanci zdecydowanie wolą kontakt bezpośredni i odwiedzają młodzież w placówkach. Do wszystkich szkół w powiecie wysłany został również film promocyjny zielonogórskiej Policji. Film jest prezentowany na stronach internetowych i w mediach społecznościowych szkół oraz przekazywany uczniom wraz z informacją dotyczącą rekrutacji do Policji.

W tym tygodniu policjanci z różnych pionów spotkali się z maturzystami w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze, a kolejne zaplanowane spotkania odbędą się w szkołach średnich w Sulechowie. Mundurowi zaprezentowali młodzieży sprzęt, którym posługują się na co dzień, opowiadali o strukturze Policji oraz pokazywali w jakich kierunkach można rozwijać policyjną zawodową karierę. Oferta policjantów skierowana do młodych ludzi wzbudza zainteresowanie, a obecność specjalistów z różnych pionów i możliwość zadawania pytań uatrakcyjnia spotkania.

W trakcie zajęć policjanci informują uczniów o wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat na policjanta, a także omawiają poszczególne etapy rekrutacji do służby w Policji. Policjanci zachęcają również do spróbowania swoich sił na torze przeszkód przygotowującym kandydatów do zdania testu sprawności fizycznej – tor dostępny jest w każdą środę od godziny 12.00 – 14.00 – obecnie w Hali Akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze.