Zawód policjanta jest wprawdzie wymagający, ale jednocześnie daje dużo w zamian. Każdy dzień jest inny i przynosi coś nowego, a zawodową karierę można rozwijać w różnych kierunkach. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podczas spotkań z absolwentami szkół średnich zachęcają do wstąpienia w policyjne szeregi.

Zielonogórscy policjanci różnych pionów spotykają się z młodzieżą z ostatnich klas szkół średnich promując swój zawód. Dotychczas spotkania zorganizowano w Liceum nr 5, Liceum nr 7, Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze oraz w Liceum Ogólnokształcącym i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Dzisiaj natomiast byliśmy w gościnnych progach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze. W tym tygodniu odwiedzimy jeszcze uczniów Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku – gdzie również zostanie zorganizowany policyjny tor przeszkód.

W spotkaniach uczestniczą policjanci różnych służb - prewencji, ruchu drogowego, kryminalni, technicy kryminalistyczni, przewodnicy psów razem ze swoimi czworonożnymi partnerami. Mundurowi prezentują młodzieży sprzęt, którym posługują się na co dzień, opowiadają o strukturze Policji oraz wskazują w jakich kierunkach można rozwijać policyjną zawodową karierę. Oferta policjantów skierowana do młodych ludzi wzbudza zainteresowanie, a obecność specjalistów z różnych pionów i możliwość zadawania pytań uatrakcyjnia spotkania.

W trakcie zajęć policjanci informują uczniów o wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat na policjanta, a także omawiają poszczególne etapy rekrutacji do służby w Policji. Policjanci zachęcają również do spróbowania swoich sił na torze przeszkód przygotowującym kandydatów do zdania testu sprawności fizycznej – tor dostępny jest w każdą środę od godziny 12.00 – 14.00 w hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” w Zielonej Górze
  • Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Zielonej Górze
  • Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Zielonej Górze
  • Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Zielonej Górze