W dniach od 1 do 30 listopada 2023 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będą ćwiczenia sprawdzające procedury systemu zarządzania kryzysowego LIBERO 2023.

W dniach od 1 do 30 listopada 2023 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będą ćwiczenia sprawdzające procedury systemu zarządzania kryzysowego LIBERO 2023.

Ćwiczenia organizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedury dot. ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Podczas ćwiczenia przewiduje się kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania w tym zamieszczenie komunikatów i/lub nadanie sygnału poprzez syreny alarmowe.