Kontrole techniczne pojazdów przez policję w Zielonej Górze
Podczas rutynowych kontroli drogowych, zielonogórscy funkcjonariusze policji ruchu drogowego zatrzymali kilkanaście dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu poważnych uchybień technicznych. Kontrole, które odbyły się w ostatni weekend, wykazały również liczne przekroczenia prędkości.
  • W ciągu jednego weekendu skontrolowano 224 pojazdy.
  • Zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych za poważne usterki techniczne.
  • 175 wykroczeń drogowych, w tym 127 to przekroczenia prędkości.
  • Trzech kierujących straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Zielonej Górze zwracają szczególną uwagę na stan techniczny kontrolowanych pojazdów. Nieprawidłowości dzielą na drobne, poważne i niebezpieczne, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Wśród najczęściej wykrywanych problemów znalazły się niesprawny układ wydechowy, oświetlenie, a także nieprzepisowe modyfikacje pojazdów, jak koła wystające poza obrys czy folie na szybach ograniczające przepuszczalność światła.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz kwestii technicznych, policjanci podczas kontroli zwracali również uwagę na dokumenty pojazdów i kierujących. W wyniku tych działań, zatrzymano osobę poszukiwaną oraz jeden z kierowców, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracił prawo jazdy.

Te intensywne działania policji są przypomnieniem o konieczności dbałości o stan techniczny pojazdów oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Właściwe wyposażenie i sprawność techniczna pojazdu są kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa samego kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego.


Opierając się na: KMP w Zielonej Górze