Porozumienie z miastem w sprawie finansowania Urzędu Pracy zawarte
Włodarze Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego doszli do porozumienia w sprawie finansowania Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki temu zakończono trwający od wielu miesięcy spór o koszty i zasady finansowania instytucji obsługującej zarówno mieszkańców miasta, jak i powiatu.
  1. Porozumienie podpisane 3 czerwca 2024 roku.
  2. Miasto przekaże dotację celową w wysokości 4,2 mln zł.
  3. Planowane zwiększenie dotacji w aneksie.
  4. Zakończenie sporu o finansowanie urzędu pracy.

Na mocy porozumienia zawartego 3 czerwca 2024 roku, Miasto Zielona Góra przekaże Powiatowemu Urzędowi Pracy dotację celową w wysokości 4.200.000 zł. Środki te mają zostać przeznaczone na współfinansowanie kosztów funkcjonowania urzędu, który służy zarówno mieszkańcom Zielonej Góry, jak i powiatu zielonogórskiego.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, Marcina Pabierowskiego, oraz Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, reprezentowany przez Starostę Tadeusza Pająka i Wicestarostę Agnieszkę Szeląg. Dzięki temu udało się zakończyć spór, który trwał od początku roku i dotyczył zasad i poziomu kosztów finansowania Powiatowego Urzędu Pracy.

W treści porozumienia znajduje się również zapis, na podstawie którego Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do podpisania aneksu w 2024 roku. Aneks ten ma na celu zwiększenie kwoty dotacji do wysokości faktycznego poziomu planu wydatków bieżących urzędu pracy. To ważne zobowiązanie pozwoli na elastyczne dostosowanie środków finansowych do rzeczywistych potrzeb instytucji.

Decyzja o współfinansowaniu urzędu pracy jest istotna dla lokalnej społeczności, bowiem Powiatowy Urząd Pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dzięki odpowiedniemu finansowaniu, urząd będzie mógł efektywnie realizować swoje zadania, co przyczyni się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Porozumienie to stanowi ważny krok w kierunku stabilizacji i rozwoju instytucji publicznych, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne mieszkańców. Współpraca między miastem a powiatem pokazuje, że możliwe jest znalezienie kompromisowych rozwiązań, które przynoszą korzyści dla całej społeczności.


Wg inf z: Powiat