Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W dni 05.04.2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania choroby ASF (African Swine Fever – Afrykański Pomór Świń) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz służb mundurowych. Przedstawiono plan działania w przypadku wykrycia choroby na terenie powiatu oraz szczegółowo przedstawiono „Plan zwalczania ASF w populacji dzików przypadek w obszarze leśnym”.