8.01.2020 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, obyła się narada szkoleniowa,
na której przekazano do realizacji zadania z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na rok 2020 r.

Naradę otworzył Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz.

Pierwszym punktem spotkania było pożegnanie przechodzącego na zasłużoną emeryturę Inspektora
ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Trzebiechowie, Pana Bronisława Wasilewskiego.

Następnie przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.