Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

17 lutego 2021 r. na remontowanym moście w Cigacicach odbyła się kolejna rada budowy. Najważniejszym tematem spotkania było przełożenie wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowość Leśna Góra.

Na chwilę obecną wykonawca planuje położyć  tzw. bypass, który będzie zasilał w wodę miejscowość do czasu zbudowania nowego wodociągu pomiędzy brzegami Odry.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w ostatnich tygodniach, prace związane z renowacją mostu idą zgodnie
z harmonogramem.

W radzie budowy uczestniczyli:

Mirosław Andrasiak – Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,

Marcin Górzny – Zastępca Burmistrza Gminy Sulechów,

mgr inż. Marek Lelito – Prezes Zarządu Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.

Eryk Wroński - Inżynier kontraktu