Służba w Policji to zadanie bardzo wymagające, dlatego postępowanie rekrutacyjne jest złożone i ma na celu wyłonienie najbardziej odpowiednich do tej służby kandydatów, którzy sprawdzą się jako stróże prawa. Jednym z etapów jest test sprawności fizycznej, podczas którego trzeba pokonać specjalny tor przeszkód. Kandydaci do służby w Policji spróbowali wczoraj swoich sił na takim torze

 

Bycie policjantem daje dużo satysfakcji oraz zadowolenia przede wszystkim z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym, czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz porządkiem w Twoim mieście i okolicy, czy zaangażowania w sprawy społeczne. To „praca”, która pozwala na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności, a także zdobywanie nowych doświadczeń.

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się z testu wiedzy, sprawdzianu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

Chcąc ułatwić kandydatom zdanie wymagającego testu sprawności fizycznej Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim zdecydowała o zorganizowaniu cyklicznych zajęć dla wszystkich chętnych. Dzięki tym spotkaniom, kandydaci mogą sprawdzić swoją sprawność fizyczną, uświadomić sobie, które elementy policyjnego toru przeszkód sprawiają im najwięcej trudności i pod okiem policyjnych instruktorów, doskonalić swoje umiejętności aby poprawiać wyniki.

Przebieg testu sprawności fizycznej:

  • okrążanie stojaków
  • przewroty na materacu (2 w przód, 1 w tył)
  • przenoszenie manekina
  • pokonanie górą płotków lekkoatletycznych
  • rzut piłkami lekarskimi – 3 kilogramowe (5 razy)
  • przenoszenie piłki lekarskiej, tzw. brzuszki – 2 kilogramowa piłka
  • pokonanie górą skrzyń gimnastycznych
  • bieg wahadłowy

 

Spotkania dla kandydatów na torze sprawnościowym organizowane są raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 na Hali Akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze. Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy wszystkich chętnych!