Higienistka stomatologiczna – jak nią zostać?

Zawodem medycznym, który zyskuje na popularności, jest higienistka stomatologiczna. Nic dziwnego – to nieoceniona pomoc dla stomatologów, którzy z kolei nie mogą narzekać na brak pacjentów. Aby pracować w zawodzie higienistki stomatologicznej, konieczne jest jednak zdobycie niezbędnych kwalifikacji – np. w policealnej szkole medycznej.

Zawód: higienistka stomatologiczna

Czym właściwie zajmuje się higienistka stomatologiczna? Wielu osobom wydaje się, że higienistki jedynie asystują przy zabiegu stomatologicznym i podają niezbędne narzędzia oraz preparaty medyczne. W rzeczywistości jednak są one odpowiedzialne również za przygotowanie gabinetu i narzędzi do zabiegu, a oprócz tego – rejestrują pacjentów i prowadzą ich dokumentację medyczną. Tym samym higienistki stomatologiczne stanowią nieocenione wsparcie dla stomatologów, robiąc wszystko, by lekarz mógł skupić się na samym zabiegu.

Co istotne – a o czym wiele osób nie wie – osoby pracujące w zawodzie higienistki stomatologicznej są również przygotowane do samodzielnego przeprowadzania zabiegów profilaktycznych (choć pod nadzorem lekarza i z jego zalecenia). Oprócz tego higienistki są też odpowiedzialne za promowanie prawidłowej profilaktyki higieny jamy ustnej – uczą pacjentów, jak prawidłowo powinni szczotkować zęby, a także, jakich preparatów i akcesoriów używać.

Co zrobić, by pracować jako higienistka stomatologiczna? Kurs trwający kilka tygodni może okazać się w tym przypadku niewystarczający. Rozwiązaniem może być zapisanie się do policealnej szkoły medycznej na kierunek Higienistka stomatologiczna, który ma w swojej ofercie Żak. Nauka trwa dwa lata, odbywa się w systemie stacjonarnym, a kształcenie jest bezpłatne.

Czego można nauczyć się na kierunku Higienistka stomatologiczna?

Słuchacze kierunku Higienistka stomatologiczna po ukończeniu szkoły będą posiadali nie tylko wiedzę na temat specjalistycznych narzędzi, materiałów i aparatury diagnostycznej, ale też będą umieć właściwie odkażać narzędzia i konserwować je, a także – posiadać wszechstronną wiedzę na temat wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Oprócz tego absolwent kierunku będzie wiedział również, jak przeprowadzać podstawowe zabiegi profilaktyczno-lecznicze, czyli m.in. fluoryzację, lakowanie zębów czy ich piaskowanie. Dodatkowo w szkole Żak słuchacze uczą się też prowadzenia profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki ortodontycznej czy stomatologicznej edukacji zdrowotnej. Absolwenci są przygotowani także do prowadzenia dokumentacji medycznej. Tym samym na zajęciach zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie.

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego; jeśli go zdadzą, otrzymają kwalifikację MED.02 (Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia).