Absolwenci ostatnich klas szkół średnich kończą ten etap swojej edukacji. Część z tej grupy młodych ludzi zastanawia się nad wyborem swojej kariery zawodowej – dlatego zielonogórscy policjanci odwiedzają szkoły w naszym powiecie promując służbę w niebieskim mundurze. Wczoraj odwiedziliśmy uczniów szkół średnich w Sulechowie.

Młodzi ludzie kończą niedługo szkoły średnie, a część z nich zastanawia się nad wyborem swojej drogi zawodowej. Zielonogórscy policjanci każdego roku odwiedzają szkoły średnie, spotykają się z młodzieżą i zachęcają do wstąpienia w policyjne szeregi. Wczoraj w dużej grupie policjanci różnych służb i pionów spotkali się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Policjanci na spotkaniu przedstawili uczniom zarówno kryteria oceny kandydatów do Policji, jak i etapy rekrutacji oraz powiedzieli na jakie zarobki może liczyć młody człowiek, który podejmie służbę w Policji. Obecnie policjant do 26 roku życia zarabia netto 4854 zł, a służąc w Oddziałach Prewencji nawet 5309 zł. Mundurowi opowiedzieli słuchaczom jak wygląda służba w poszczególnych pionach w prewencji, ruchu drogowym, kryminalnym.

Służba w Polskiej Policji to stabilność finansowa, bezpieczeństwo socjalne, brak rutyny i możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Policjanci uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach i pracują z coraz lepszym wyposażeniem i innowacyjnym sprzętem. Młodzi ludzie mieli okazję do zadawania pytań, indywidualnych rozmów z obecnymi na spotkaniu policjantami oraz poznania policyjnego wyposażenia i broni. Na koniec otrzymali ulotki ze szczegółowymi informacjami w jaki sposób przystąpić do rekrutacji.

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12