Zielona Góra Urząd Miasta: Dzień Pionierów Zielonej Góry
Kroki pionierów w sercu Zielonej Góry – celebracja pamięci i dziedzictwa
  • Uroczysta msza w Konkatedrze pw. Św. Jadwigi Śląskiej jako punkt centralny obchodów
  • Hołd złożony przy grobie ks. kanonika Kazimierza Michalskiego
  • Wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową pierwszych polskich mieszkańców
  • Zaangażowanie lokalnych władz i Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry

Zielonogórski rytm miasta na chwilę zwolni, by w rytmie wydarzeń historycznych oddać hołd tym, którzy kształtowali jego powojenne oblicze. Ostatni tydzień przed świętami to czas, w którym wspólnie z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami mieszkańcy miasta przywołują ducha przeszłości i celebrują wspólne dziedzictwo.

Tradycyjnie o godzinie 12:00, mieszkańcy Zielonej Góry zgromadzą się w murach Konkatedry pw. Św. Jadwigi Śląskiej, aby pod przewodnictwem duchowieństwa uczestniczyć w mszy świętej dedykowanej pionierom miasta. Liturgii towarzyszyć będzie refleksja nad wkładem pierwszych polskich osadników w rozwój regionu oraz nad trwałym znaczeniem ich działań dla przyszłych pokoleń.

W ciszy i skupieniu uczestnicy przejdą do miejsca wiecznego spoczynku ks. kanonika Kazimierza Michalskiego, oddając tam cześć jego pamięci przez modlitwę i złożenie wiązanki kwiatów. Ta symboliczna chwila stanowi element łączący lokalną społeczność z jej korzeniami, przypominając o indywidualnych losach, które splotły się z historią miasta.

Kolejnym etapem będzie symboliczne złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pionierów Zielonej Góry, znajdującą się pod murami ratusza. To gest głębokiego szacunku dla tych, którzy nieśli na swoich barkach ciężar odbudowy i powojennych zmagań o nową tożsamość miejską.

Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry razem z Prezydentem Miasta Zielona Góra wyrażają swoją wdzięczność i zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w tych doniosłych obchodach. Wspólna celebracja jest okazją do przypomnienia sobie o fundamentach, na których współcześnie rozwija się Zielona Góra, a także do wzmocnienia lokalnej społeczności poprzez pamięć i szacunek dla przeszłości.


Opierając się na: Zielona Góra Urząd Miasta