Bojadła świętują ekologię: Sukces pikniku
W tę piękną wiosenną porę, kiedy przyroda budzi się do życia, mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego zebrały się razem, aby świętować naszą planetę i poświęcić swój czas na edukację ekologiczną. Piknik "Czysty Powiat", który odbył się w ostatni piątek w Szkole Podstawowej w Bojadłach, był wspaniałą okazją do poznania sposobów na ochronę naszego środowiska. Oto, co przyniósł ten dzień:
  1. Realizacja ostatniego etapu projektu "Czysty Powiat".
  2. Współfinansowanie przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
  3. Profilaktyczne działania na rzecz czystego powietrza.
  4. Zapowiedź kolejnych pikników w regionie.

Wszystkich nas łączy jedno – troska o czyste powietrze i zdrową planetę. Piknik w Bojadłach był nie tylko okazją do nauki i zabawy, ale także do tego, by pokazać, jak ważne jest nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Inicjatywa ta, wspierana przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, pokazuje, że każdy z nas ma wpływ na stan naszego powietrza i może przyczynić się do jego poprawy.

Na pikniku nie zabrakło atrakcji edukacyjnych, które przybliżyły uczestnikom, zarówno młodszym, jak i starszym, tematykę ekologii i ochrony środowiska. To była znakomita okazja, by nauczyć się nowych, proekologicznych nawyków, które można wprowadzić w życie codzienne.

Organizatorzy już zapowiedzieli kolejne pikniki ekologiczne, które odbędą się w niżej wymienionych terminach i miejscowościach:

  • 12.04 – Niwiska
  • 13.04 – Sulechów
  • 16.04 – Czerwieńsk
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz lepszego jutra dla naszej planety.

Działania takie jak piknik ekologiczny "Czysty Powiat" pokazują, że wspólnie możemy dokonać zmian na lepsze. To nie tylko okazja do edukacji i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również do tego, by poczuć wspólnotę i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla nas i dla kolejnych pokoleń.


Na podstawie: Powiat Zielonogórski