Szkolenie zawodowe dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji
Nasze lokalne siły policyjne podnoszą swoje kwalifikacje w celu lepszego służenia społeczności. W minionym tygodniu, w sali konferencyjnej zielonogórskiej Komendy Miejskiej Policji, dzielnicowi z różnych posterunków przeszli szkolenie zawodowe. Spotkanie miało na celu nie tylko aktualizację wiedzy, ale również wymianę doświadczeń między funkcjonariuszami.
  • Szkolenie odbyło się w dniach 16 i 18 kwietnia.
  • Obejmowało tematykę ochrony praw człowieka, etyki zawodowej, przemocy domowej oraz handlu ludźmi.
  • W sesji uczestniczyli zarówno doświadczeni dzielnicowi, jak i nowo przyjęci funkcjonariusze.
  • Wiodący wykładowcy to podinspektor Artur Chorąży oraz podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała i komisarz Maciej Matuszewski.

Stale zmieniające się prawo wymaga od funkcjonariuszy ciągłego dokształcania się. Dlatego też Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze regularnie organizuje szkolenia, których celem jest nie tylko przekazanie najnowszych informacji prawnych, ale również rozwijanie umiejętności interpersonalnych i etycznych, które są kluczowe w codziennej służbie.

Podczas ostatniego spotkania omówiono kwestie tak istotne jak prawa człowieka w kontekście działań policji, procedury interwencyjne w przypadkach przemocy domowej oraz problematykę związaną z handlem ludźmi. Dzielnicowi mieli również okazję do przypomnienia i dyskusji na temat programów profilaktycznych, takich jak „Dopalam się sobą”, „Bezpieczna Młodość” czy „Lupo”, w których odgrywają znaczącą rolę.

Prowadzący szkolenie, podinspektor Artur Chorąży, podkreślił znaczenie ciągłego kształcenia w służbach mundurowych. „Etyka zawodu policjanta oraz umiejętność ochrony praw człowieka to fundamenty, na których budujemy zaufanie społeczne” – zaznaczył podczas wykładu.

Takie inicjatywy edukacyjne są nie tylko okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale również budują społeczność dzielnicowych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że ich stróże prawa są odpowiednio przygotowani do różnych, często trudnych i wymagających, zadań.


Źródło: Policja Zielona Góra