Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Pod koniec października zielonogórscy policjanci brali udział w ćwiczeniach sztabowych na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze z użyciem sił własnych oraz sił pozapolicyjnych - funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zielonogórscy policjanci w swoich zadaniach mają zapobieganie i łagodzenie skutków zdarzeń kryzysowych – w takich sytuacjach konieczne jest współdziałanie z innymi służbami czy instytucjami. Dzięki organizowanym ćwiczeniom, w prawdziwej kryzysowej sytuacji – jak mogliśmy zobaczyć podczas ostatniego orkanu Ksawery w naszym województwie – to współdziałanie przebiega perfekcyjnie.

 

         Scenariusz ćwiczenia zakładał, że Dyżurny KMP w Zielonej Górze telefonicznie otrzymuje informację, że na placu spacerowym Aresztu Śledczego w Zielonej Górze przy ul. Łużyckiej doszło do buntu osadzonych mężczyzn. Na miejsce  zostały skierowane służby policyjne w celu zewnętrznego zabezpieczenia obiektu. Decyzją dyrektora aresztu zawiązany został sztab kryzysowy i do działań skierowani zostali negocjatorzy, a następnie w związku z narastającą agresją osadzonych, użyta zostaje Grupa Interwencyjna Służby Więziennej. W skład sztabu kryzysowego weszli również policjanci z Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych KMP.

 

Ciekawym elementem scenariusza było dostarczenie podejrzanej paczki na teren aresztu z użyciem drona.  Obserwator monitoringu zauważa drona, który ląduje na boisku do koszykówki. O powyższym zdarzeniu powiadomiony zostaje dowodzący działaniami policyjnymi, który na miejsce wzywa przeszkolonego policjanta z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. Po oględzinach pakunku okazuje się, że nie jest to urządzenie wybuchowe i prawdopodobnie w środku znajdują się środki odurzające. Pakunek sprawdza przewodnik z psem służbowym do wyszukiwania środków odurzających z aresztu, który potwierdza ich obecność. Na miejsce wezwana zostaje grupa dochodzeniowo-śledcza z KMP w Zielonej Górze w celu przeprowadzenia oględzin i zabezpieczenia środków odurzających.

 

W dalszym etapie ćwiczenia dochodzi do rozniecenia ognia na jednym z pawilonów.
Do działań udają się siły Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. W tym czasie siły policyjne zabezpieczają od zewnątrz teren obiektu do czasu zakończenia działań.

 

Postawione cele ćwiczenia zostały osiągnięte, co potwierdza sprawny przebieg działań, a także opinie obserwatorów i uczestników przedsięwzięcia po jego zakończeniu. Mamy nadzieję, że „zdarzenie kryzysowe” w zielonogórskim areszcie pozostanie jedynie ćwiczeniem we współdziałaniu służb.