Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórska firma BHPEX rozwiązaniem w czasach pandemii?

W czasach kryzysu przedsiębiorcy dokonują w swoich firmach prawdziwej rewolucji. Pandemia COVID-19 spowolniła rozwój gospodarczy, a wiele podmiotów gospodarczych musiało zwolnić wykwalifikowanych pracowników. Jak się jednak okazuje, działają firmy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom świata biznesu.

Jednym z takich przedsiębiorstw jest BHPEX Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Firma świadczy usługi outsourcingowe dla biznesu oraz instytucji publicznych w zakresie wąskich specjalności takich jak m.in. RODO, BHP, PPOŻ oraz IT.

Outsourcing korzystny dla biznesu

Outsourcing sprowadza się do przekazania zadania, projektu, czy też jakiegoś zlecenia do realizacji firmie zewnętrznej. Pod tym angielskim pojęciem kryje się więc lek na bolączki wielu przedsiębiorców, którzy w wyniku załamania gospodarczego wynikającego z pandemii koronawirusa stracili wykwalifikowanych w danej dziedzinie pracowników. Zlecenie zadań zewnętrznemu podmiotowi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zleceniodawca nie musi bowiem zatrudniać do wykonania konkretnej czynności pracownika, lecz oddaje to specjalizującej się w konkretnym obszarze firmie.

Wiedza i doświadczenie

BHPEX funkcjonuje z sukcesami na rynku już od 13 lat, zatrudniając najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Największą zaletą usług oferowanych przez spółkę jest ich kompleksowość. To dlatego stała się ona liderem w branży i największą tego typu firmą na Ziemi Lubuskiej. Poniżej krótki opis poszczególnych usług, a to tylko niewielki procent wykonywanych zadań. Każde zlecenie jest bowiem traktowane indywidualnie, według potrzeb i wymagań zleceniodawcy.

  • Usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) - firma prowadzi szkolenia, opracowuje dokumentację i procedury, ocenia ryzyko w zakresie ochrony danych, a także prowadzi nadzór nad ich bezpieczeństwem.
  • Usługi w zakresie informatyki (IT) - w tym obszarze klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę administracyjną, tworzenie kopii zapasowych danych, konfigurację serwerów, a także zabezpieczenie swojej sieci komputerowej.
  • Usługi w zakresie ochrony środowiska - w ramach tej usługi pracownicy firmy przygotowują bieżącą ewidencję odpadów, a także monitorują ich wywóz, ponadto opiniują umowy z kontrahentami tak, aby były zgodne z ustawą, a także są obecni podczas kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
  • Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - także i tutaj BHPEX zapewnia pełną obsługę polegającą m.in. na opracowaniu instrukcji BHP, wykonaniu oceny ryzyka zawodowego, prowadzeniu postępowań powypadkowych, organizowaniu szkoleń.
  • Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) - w ramach tej dziedziny klient może liczyć np. na sporządzenie operatów przeciwpożarowych, stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instalację systemów bezpieczeństwa, a także serwisowanie hydrantów czy gaśnic na terenie firmy.
  • Usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności (HACCP) - może polegać m.in. na wdrożeniu systemu HACCP, ISO 22000, BRC i IFS, a także przeprowadzeniu szkoleń sanitarnych i reprezentowaniu zlecającego w sprawach przed Sanepidów oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Ponadto, firma BHPEX świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej: obsługi prawnej związanej z prowadzoną przez zleceniodawcę działalnością gospodarczą, reprezentowaniem zleceniodawcy przed sądami oraz innymi organami, czy też przygotowaniem oraz oceną prawną dokumentów. Warto więc skorzystać z jej pomocy, szczególnie w czasach, gdy przepisy prawa zmieniają się tak dynamicznie.