Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W celu zapewnienia obsługi osób niesłyszących podczas trwania NSP podpisana została umowa z Polskim Związkiem Głuchych.
 

 

 

 

 

Na podstawie tej umowy można korzystać z usług tłumacza języka migowego przy pomocy aplikacji udostępnionej przez PZG. Certyfikowany tłumacz języka migowego dostępny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od prac.

 

Link: https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=NSP_ZG_ZielonaGora