W każdą środę kandydaci do Policji przygotowując się do testu sprawności fizycznej oraz wszystkie chętne osoby, które chcą spróbować swoich sił ćwiczą w Zielonej Górze na specjalnie przygotowanym torze pod okiem policyjnych instruktorów.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. już od kilkunastu miesięcy umożliwia doskonalenie umiejętności sprawnościowych wszystkim osobom, które wiążą swą przyszłość z Policją. Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadań i tłumaczą jak wykonać poszczególne ćwiczenia w możliwie jak najkrótszym czasie. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest pokonanie całego toru w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s.    

 

W każdą środę  tor przeszkód ustawiany jest w hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko kandydatów do Policji, ale również osoby które rozważają w przyszłości złożenie aplikacji do służby w Policji.

KOLEJNE SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW I WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ SIĘ SPRAWDZIĆ ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 12.00- 14.00 W DNIU:

26 maja 2021r.

Pozostałe terminy zajęć w maju:

Różanki / koło Gorzowa Wielkopolskiego - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej przy ulicy Dębowej 3a

25  (wtorek) maja  2021 w godzinach 15.30-17.30

 

 Terminy zajęć w kolejnych miesiącach

 

Test sprawności fizycznej składa się z 8 zadań, które należy wykonać w następujący sposób:  

 

1.

OKRĄŻENIE STOJAKÓW ZE ZMIANAMI KIERUNKÓW BIEGU – w pozycji leżenie przodem na materacu, z wyprostowanymi rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia, na komendę „gotów” kandydat do służby nieruchomieje. Na komendę „start” włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;

 

 

2.  

PRZEWROTY W PRZÓD, W TYŁ I W PRZÓD – po okrążeniu drugiego stojaka, na ułożonych wzdłuż 3 materacach, kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przez bark (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Każdy z przewrotów wykonuje się przynajmniej z pozycji „przysiad podparty”;

 

 

3.

PRZENOSZENIE MANEKINA – po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim skórzanego manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;

 

 

4.

POKONANIE GÓRĄ CZTERECH PŁOTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH – po dobiegnięciu do płotków lekkoatletycznych ustawionych na wysokości 76 centymetrów, w rzędzie, kandydat do służby pokonuje dowolną techniką górną krawędź płotka bez jego dotknięcia;

 

 

 

5.

PIĘĆ RZUTÓW ZZA GŁOWY PIŁKAMI LEKARSKIMI W PRZÓD – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o wadze 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu, przed linią rzutu), oburącz, zza głowy w przód na odległość co najmniej 5 metrów (piłka musi pełnym obwodem przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonywania rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości wywołuje skutek w postaci niezaliczenia rzutu, przy czym kandydat do służby może jeden raz, dodatkową piłką, poprawić tylko jeden niezaliczony rzut;

 

6.

DZIESIĘĆ SIADÓW Z POZYCJI LEŻENIA TYŁEM Z PIŁKĄ LEKARSKĄ – z pozycji leżenie tyłem na materacu, stopy zaczepione pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), kandydat do służby wykonuje 10 siadów z pozycji leżenia tyłem i przenosi piłkę lekarską, dotykając nią drabinki (piłka dotyka materaca – piłka dotyka drabinek). Podczas wykonywania siadów kandydat do służby unosi tułów pod kątem około 45 stopni;

 

 

7.

POKONANIE GÓRĄ CZTERECH PIĘCIOCZĘŚCIOWYCH SKRZYŃ GIMNASTYCZNYCH – kandydat do służby pokonuje dowolną techniką górną płaszczyznę każdej ze skrzyń gimnastycznych;

 

 

 

8.

BIEG WAHADŁOWY – kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans, dłonie nie mogą dotykać podłoża. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera.

 

 

 

 

  • na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 212 poz.432)