Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego programu „Profilaktyka 40 plus”. Głównym celem programu jest objęcie osób od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.